Autor: Mercè Carol

L’Ultra-Trail “Cims del Vallès” 2015

Càritas Caldes vol agrair als participants de l’Ultra-Trail  Cims del Vallès 2015 , prova organitzada pel Club Atlètic Calderí , el seu gest solidari en fer l’aportació d’aliments com a inscripció a la cursa.
Es van recollir 658 kg d’aliments de primera necessitat.
Càritas Caldes encoratja a altres entitats a dur a terme accions solidàries d’aquest tipus per afavorir aquelles famílies que en aquest temps de crisi tenen dificultats per aconseguir els aliments bàsics.
Cadascú de nosaltres pot aportar el seu granet de sorra per a ajudar a solucionar moltes situacions problemàtiques.
No deixem de fer-ho ! Entre tots podrem millorar el nostre món !
Moltes gràcies a tots !

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

LA FAM NO FA VANCANCES

Les Entitats,Càritas Caldes i Creu Roja,de Caldes de Montbui,en coordinació amb el Banc dels Aliments,estem portant aterme,durant aquest mes de juny,
la Campanya “LA FAM NO FA VACANCES”,amb l’objectiu de recaptar aliments bàsics i,també infantils,per tal d’ajudar,durant aquestes vacances d’estiu,
a una sèrie de famílies del nostre poble que estan passant greus dificultats.

LesEntitats,CàritasCaldesiCreuRoja,deCaldesdeMontbui,encoordinacióambelBancdelsAliments,estemportantaterme,durantaquestmesdejuny,laCampanyaLAFAMNOFAVACANCES,amblobjectiuderecaptaralimentsbàsicsi,tambéinfantils,pertaldajudar,durantaquestesvacancesdestiu,aunasèriedefamíliesdelnostrepoblequeestanpassantgreusdificultats.

Ésperaixòquedemanemlavostraaportació,queensajudaràaalleujarenelpossible,lasituaciódenecessitatdetotesaquestesfamílies.

Us posem una relació d’aliments que, creiem, són els que més es necessiten en aquests moments:

Alimentsinfantils:

Lletdecontinuació,lletdecreixement,lletnormalUHT.

Cerealsinfantils(“papilles”),Cerealsd’esmorzar

Cacausoluble,Xocolata(derajolaoenpols).

Galetes.

Sucsdefruita:enformade“potitos”,enformadebrik,etc.

Formatge.

Caldo.

Aliments bàsics: 

Llet

                           Arròs

Pastadesopa

Llegum(secienpot)

Sucre

Oli

Llaunesdeconserves

Farina

 

Imatge de complement

L’Ultra-Trail “Cims del Vallès”

Càritas Caldes vol agrair als participants de l?Ultra-Trail ?Cims del Vallès?, prova organitzada pel ?Foro Tierra Vertical?, el seu gest solidari en fer l?aportació d?aliments com a inscripció a la cursa.
Es van recollir 1.102 kg d?aliments de primera necessitat.
Càritas Caldes encoratja a altres entitats a dur a terme accions solidàries d?aquest tipus per afavorir aquelles famílies que en aquest temps de crisi tenen dificultats per aconseguir els aliments bàsics.
Cadascú de nosaltres pot aportar el seu granet de sorra per a ajudar a solucionar moltes situacions problemàtiques.
No deixem de fer-ho ! Entre tots podrem millorar el nostre món !
Moltes gràcies a tots !