Caritas Caldes és l’accio caritativa organitzada de la Parròquia Santa Maria de Caldes de Montbui i té com a missió fonamental ajudar les persones i famílies de la vila que es troben en una situació de necessitat i en veritable perill de marginació i/o d’exclusió social, per tal d’intentar restituir-los en la seva dignitat i en els seus drets.

 

Càritas Caldes intenta, dins els límits dels seus recursos humans i econòmics, acompanyar aquestes persones i promocionar-les a una situació de major normalitat. Amb aquestes actuacions s’està denunciant unes injustícies de les quals les institucions públiques i la mateixa societat haurien de prendre més consciència. Així es podria treballar donant prioritat a polítiques de benestar social que podrien ser cada vegada més ambicioses.

Amb els recursos disponibles, que són limitats, Càritas Caldes ha continuat atenent les persones i famílies en situació de necessitat durant l’any 2017, mijantçant cursos, tallers i la distribució d’ajudes alimentàries.

També hem començat un projecte d’atenció, acollida i acompanyament a les persones, més concret i seriós, per tal de ser més fidels a l’esperit de l’Evangeli de Jesús, que és qui inspira tot el pensament i l’actuació de Càritas: el respecte i l’estimació envers la persona humana és el centre de les prioritats de la institució i tot s’ha de moure al voltant d’aquest eix.

 

En aquesta línia —i com a novetat en l’any 2017, a proposta del papa Francesc que ha institucionalitzat el Dia de la pobresa—, els voluntaris de Càritas Caldes hem fet un pas endavant, i sortint de l’àmbit parroquial, hem intentat informar al poble de Caldes que entre nosaltres també hi ha pobresa i moltes dificultats humanes que provenen de la manca de treball, de la desigualtat económica, etc., i també informar de les tasques que fem a Càritas per tal de millorar la vida de les persones atrapades en aquestes situacions a vegades desesperades.